Katalog Praktyk Przedsiębiorstw WOD-KAN z udziałem Prezes Pomorskiego Forum Wodociągowego

Created with Sketch.

Katalog Praktyk Przedsiębiorstw WOD-KAN z udziałem Prezes Pomorskiego Forum Wodociągowego

Konferencja odbyła się w dniach 6-8 grudnia 2023 roku we Wrocławiu, będąc jednym z najważniejszych wydarzeń branży wodociągowo-kanalizacyjnej. W konferencji wzięło udział blisko 50 prelegentów, którzy debatowali, dyskutowali, analizowali i podsumowywali miniony rok, a także wskazywali najważniejsze wyzwania i dalsze kierunki rozwoju dla naszego sektora gospodarki.

Konferencja była skierowana do wszystkich przedsiębiorstw wod.-kan.: małych, średnich i największych – bowiem jej tematyka dotyczy (lub wkrótce dotyczyć będzie) całej branży. Dołączyły do nich również stowarzyszenia oraz firmy z całej Polski, które obejmowały imprezę Patronatem Honorowym lub wsparciem technologicznym. Takie połączenie pozwoliło stworzyć wydarzenie o wysokich walorach merytorycznych i edukacyjnych, ale również zapewniające dobry, relacyjny klimat do rozmów, wymiany doświadczeń i zacieśniania znajomości.

Powyższe w dużej mierze pokrywa się z wartościami reprezentowanymi przez Pomorskie Forum Wodociągowe, które również aktywnie uczestniczyło w panelach dyskusyjnych. Prezes Małgorzata Gruchała miała okazję przedstawić znaczenie uczestnictwa w konferencji dla sektora wodociągowo-kanalizacyjnego. Tego typu spotkania umożliwiają wymianę doświadczeń, debatę na temat wyzwań i kierunków rozwoju sektora, a także służą zacieśnieniu więzi między różnymi podmiotami działającymi w branży.

Źródło: https://www.igwp.org.pl/wydarzenie/konferencja-katalog-praktyk-przedsiebiorstw-wod-kan/