Konferencja Gniewino – Relacja dzień drugi

Created with Sketch.

Konferencja Gniewino – Relacja dzień drugi

Po udanym pierwszym dniu konferencji, kontynuujemy naszą serię spotkań w Gniewińskim Hotelu Mistral. Przedstawienia dedykowane był kadrze zarządzającej spółkami wodociągowymi i kanalizacyjnymi, co obejmowało kierowników, dyrektorów, prezesów i menadżerów.

Pierwszy punkt programu poświęcono problematyce przyłączy w świetle najnowszego orzecznictwa oraz konsekwencjom wniosków taryfowych. Aplikantka radcowska Zuzanna Czeszak z Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy, przybliżyła uczestnikom aspekty odpowiedzialności za sieć wodno-kanalizacyjną oraz finansowania jej serwisu lub koniecznych napraw.

Następnie, przedstawiciele firmy EKOFINN-POL Sp. z o.o. zaprezentowali technologie oraz urządzenia służące do oczyszczania ścieków. Firma ta istnieje już 32 lata i specjalizuje się w produkcji, instalacji oraz serwisie urządzeń ochrony środowiska, oferując szeroki zakres technologii w obszarze oczyszczania ścieków, powietrza, odwadniania i zagospodarowania osadów.

W harmonogramie znalazło się również wystąpienie Prezesa Zarządu GPK, Czesława Dolnego, który jest Gospodarzem tej edycji konferencji. Opowiedział On o inwestycjach prowadzonych na terenie gminy oraz procesie związanym z przeróbką osadu w Gniewińskim Przedsiębiorstwie Komunalnym.

Kolejnym punktem programu było omówienie bieżących procesów legislacyjnych oraz najnowszego orzecznictwa w branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Prezentację prowadził Radca Prawny Jędrzej Bujny, który znany jest ze swojej specjalizacji w doradztwie środowiskowym i infrastrukturalnym.

Pan Jarosław Kubica, Viceprezes Zarządu firmy Inter Global Sp. z o.o., przedstawił techniczne i ekonomiczne aspekty doboru pojazdu ssąco-płuczącego. Firma jest wyłącznym reprezentantem firmy Cappellotto, lidera światowego w produkcji pojazdów specjalnych, zwłaszcza w zakresie odzysku wody i koparko-ładowarek próżniowych.

Następnie, przedstawiciele firmy JAFAR S.A., panowie Krzysztof Jabłoński i Maciej Bujak, zaprezentowali nowoczesną armaturę żeliwną stosowaną do wody pitnej, ścieków oraz gazu.

Po przerwie obiadowej, uczestnicy mieli okazję poznać praktyczne zastosowanie programu Finansowo-księgowego firmy Unisoft, który ma znaczący wpływ na optymalizację i usprawnienie procesów w firmach branży wodno-kanalizacyjnej. Podobnie jak poprzedniego dnia, podkreślono jego regularne aktualizacje i nadchodzący moduł integrujący się z KSEF (Krajowy System e-Faktur), który ma wejść w życie od 1 stycznia 2025 roku.

Kolejnym prelegentem był ponownie mgr Kalina Kaczmarek z Kancelarii Prawnej Ochrony Pracy, która tym razem omówiła optymalizację zatrudnienia z perspektywy pracodawcy, zmiany w prawie pracy oraz prawa i obowiązki zatrudniającego.

Po zakończeniu oficjalnej części dnia, uczestnicy zostali zaproszeni na wyjątkową niespodziankę przygotowaną przez Gospodarza konferencji – Prezesa Czesława Dolnego. Był to rejs statkiem po malowniczym jeziorze Żarnowieckim. Dzięki ukształtowaniu terenu oraz czystej wodzie, miejsce to jest idealne do relaksu i kontemplacji przyrody. W latach 80. XX wieku planowano tutaj budowę pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, która ostatecznie nie doszła do skutku. Jej miejsce zajęła największa w Polsce elektrownia szczytowo-pompowa, której rurociąg pochodny ma ponad kilometr długości i średnicę 7 metrów.

Na zakończenie dnia, uczestnicy spotkali się na uroczystej kolacji, która była okazją do usłyszenia planów rozwoju Gminy Gniewino od gościa honorowego – Wójta Zbigniewa Walczaka. Ponadto, powitano nowego członka stowarzyszenia – firmę Aqua Cedry, której prezesem został Witold Dąbrowski.