Konferencja Gniewino – Relacja dzień pierwszy

Created with Sketch.

Konferencja Gniewino – Relacja dzień pierwszy

W dniu wczorajszym (27 września 2023 r.) rozpoczęliśmy kolejną Konferencję Pomorskiego Forum Wodociągowego. Tym razem spotykamy się w Gminie Gniewino, a dokładniej w Hotelu Mistral, miejscu, które miało zaszczyt gościć Hiszpańską reprezentację podczas Euro 2012. Pierwszy dzień wydarzenia dedykowany był pracownikom pionu Kadr i Księgowości.

Pierwszy blok szkoleniowy, stanowiło kilkugodzinne spotkanie z panią Anną Szkudlarek, ekspertem z renomowanej Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy. Jej prezentacja była niezwykle inspirująca, dostarczająca bogatej wiedzy na temat finansów, obejmująca tematy takie jak MDR (schematy podatkowe), VIS (terminy składania i zastosowanie) oraz najnowsze interpretacje i zmiany przepisów podatkowych.

Po przerwie obiadowej, uczestnicy mieli okazję poznać praktyczne zastosowanie oprogramowania Finansowo-księgowego firmy Unisoft. Prezentację prowadzili reprezentanci samej firmy, podkreślając możliwości optymalizacji i usprawnienia procesów wewnątrz spółek branży wodno-kanalizacyjnej. Dodatkowo, informowano o regularnych aktualizacjach, zapewniających zgodność z najnowszymi zmianami legislacyjnymi, oraz o nadchodzącym module, który umożliwi integrację z KSEF (Krajowy System e-Faktur), który w życie wchodzi od 1 stycznia 2025 roku i wielu spędza sen z powiek.

Po tej prezentacji, przyszedł czas na omówienie zmian w prawie pracy w 2023 roku. Mgr Kalina Kaczmarek z Kancelarii Prawnej Ochrony Pracy, poprowadziła wyjątkowo interesujące wykłady, przybliżając uczestnikom szereg przypadków, które pojawiły się w ostatnim roku. Dzięki swobodnemu i przystępnemu podejściu do tematu, uczestnicy mieli okazję lepiej zrozumieć nowe interpretacje przepisów Kodeksu Pracy, w tym m.in. prawa do badania alkomatem, zmiany w zatrudnianiu na umowę o pracę oraz kruczki umowy na okres próbny.

Kolejnym punktem programu była prezentacja aplikantki radcowskiej Zuzanny Czeszak z Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy. Spotkanie poświęcone było przyłączom sieci wodociągowej, najnowszemu orzecznictwu oraz konsekwencjom wniosków taryfowych. P. Zuzanna przedstawiła uczestnikom kluczowe aspekty odpowiedzialności za sieć wodno-kanalizacyjną oraz finansowania jej serwisu lub niezbędnych napraw. Ten ostatni wielokrotnie pojawiał się już na naszych spotkaniach, w sprawę włączył się również Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, co skutkowało kolejnymi niejasnymi zasadami. Z tego powodu dołączamy do artykułu infografikę wyjaśniającą stan na dzień 27.09.2023 r. poniżej.

Na zakończenie intensywnego dnia, każdy z prelegentów przeprowadził konsultacje indywidualne, które pozwoliły uczestnikom na rozwianie dodatkowych wątpliwości oraz skorzystanie z ekspertyzy specjalistów. Następnie wszyscy uczestnicy mieli okazję do integracji oraz swobodnej rozmowy podczas kolacji.

W ten sposób zakończyliśmy pierwszy dzień Konferencji Pomorskiego Forum Wodociągowego w Gniewinie. Spotkania nie tylko dostarczyły uczestnikom nieocenionej wiedzy, ale także stworzyły środowisko do wymiany doświadczeń i budowania relacji zawodowych. Była to wyjątkowa okazja do poszerzenia horyzontów i podniesienia kwalifikacji w sektorze wodociągowo-kanalizacyjnym, do czego stale dążymy realizując kolejne konferencje jako PFW.